RiskCon - ochrona przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

RiskCon

Kontakt do firmy:

Ul. Mościckiego 1,
24-110 Miasto Puławy,
lubelskie
Nip: 716-10-60-525
813070043
riskcon.pl
RiskCon to specjalistyczne Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka, które specjalizuje się w wyznaczaniu stref zagrożenia oraz w opracowywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W ramach swojej działalności możemy sporządzić również dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Posiadanie opracowania tego typu jest wymogiem skierowanym do przedsiębiorstw, które pracują z substancjami łatwopalnymi, co może sprzyjać tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer i powodować zagrożenie w miejscu pracy.

Namiary na mapie:
2015 www.janysport.com.pl ©.