Ekologiczne lakierowanie

Filtry do kabin lakierniczych

Aces SA

Kontakt do firmy:

Ul. Łużycka 10,
81-537 Miasto Gdynia,
pomorskie
Nip: 586-22-89-573
586226350
www.aces.pl
Fabrycznemu malowaniu urządzeń towarzyszy zazwyczaj wysoka emisja Lotnych Związków Organicznych, co zanieczyszcza środowisko. Nasze filtry do kabin lakierniczych gwarantują skuteczne usuwanie związków takich jak toluen czy ksylen i zapobiegają ich przenikaniu do atmosfery. Wykorzystanie do procesu oczyszczania instalacji węgla aktywnego zapewnia efektywne zmniejszenie uwalniania Lotnych Związków Organicznych. Jednocześnie złoża wysokiej jakości surowca Sorbotech pozwalają na zachowanie dotychczasowej wydajności malowania.

Namiary na mapie:
2015 www.janysport.com.pl ©.