Prawa majątkowe przedsiębiorstwa

Wycena wartości niematerialnych

Zalicza się do nich m.in. autorskie prawa majątkowe, koncesje, licencje, patenty, oprogramowania, know-how (nieopatentowane wypracowane przez dane przedsiębiorstwo praktyki), a także prawo do wzorów użytkowych czy znaków towarowych. Wycena wartości niematerialnych, czyli, zgodnie z ustawą, nabytych przez jednostkę praw majątkowych, które mogą być wykorzystywane w celach gospodarczych, to jedna z usług oferowanych przez firmę. Powinno się ją przeprowadzać regularnie na użytek własny w ramach procesu zarządzania strategicznego.

Namiary na mapie:
2015 www.janysport.com.pl ©.